ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Søknadsfrister for tilskudd til miljø- og næringstiltak i landbruket i kommunene Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya for 2010

Søknadsfrister for tilskuddsordningene:
• Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
• Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er 1. mai 2010

Tildeling av evt. restkvote vil behandles etter 1. september 2010

Ta kontakt med din kommunale landbruksforvaltning dersom du har søknader, planer, eller ønsker utfyllende informasjon om ordningene.