ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Stortings- og Sametingsvalget 2017

Valgdagen er 11.september.  Alle informasjon og regelverk relatert til valget finner du på http://www.regjeringen.no/no/portal/valg/id456491/

Valgdirektoratet ble opprettet 1. januar 2016.  Direktoratet overtok arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Valgdirektoratet skal bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg.  Direktoratet skal være støtteelement og ha ansvar for den praktiske gjennomføringen av valg, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer, drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut