ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Varsel om oppstart av planarbeid

Svarthammaren / Pålifjellet vindkraftanlegg

Fra Agder Energi Produksjon har vi mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Svarthammaren/Pålifjellet vindkraftanlegg på Tannvikhalvøya.

agderlogoI medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, kunngjør Agder Energi Produksjon AS med dette oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Svarthammaren og Pållifjellet vindkraftanlegg i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag. Planområdet for vindkraftanlegget dekker et areal på ca 47 km². Planområdet ligger på Tannvikhalvøya nord og vest for Krokstadøra innenfor høydeintervallet 160 – 570 moh.

Området planlegges benyttet til vindkraftverk med vindturbiner, veier mellom vindturbinene, kraftkabler i veigrøfter, masseuttak, transformatorstasjon m/servicebygg og veg og kraftledning ut fra vindparken.

Alternative traseer for atkomstvei er vist på kartskissen med stipla linjer. Kart som viser planområdet og alternative traseer for atkomstveier er også lagt ut på rådhuset på Krokstadøra og på nettsidene til Snillfjord kommune. Kommentarer og innspill til det igangsatte planarbeidet kan rettes til Elise Førde tlf 97082742, 

elise.forde@askradgivning.no  

Frist for innspill til planarbeidet er 1. desember 2008.

Agder Energi Produksjon AS er et selskap som er 100 % eid av Agder Energi AS. Agder Energi AS og Statkraft har nylig etablert et nytt selskap, Statkraft Agder Energi Vind DA, som omfatter alle partenes vindkraftaktiviteter i Norge. Prosjekt Svarthammaren/Pållifjellet vindkraftanlegg vil søkes overført til det nye selskapet, så snart nødvendige prosesser er gjennomført med grunneiere.

Tips en venn  Skriv ut