ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tidligpensjon for jordbrukere

Ordningen med tidligpensjon går ut på at bønder som har overdratt gården etter fylte 62 år, mottar penger direkte over jordbruksavtalen. Pensjonen skal stimulere bønder til å overføre landbrukseiendommen til neste generasjon. 

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Skjema

  Skjema LDIR-108

  Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)

  Vedlegg

  • Utskrift som viser inntekt fra de fem årene som inngår i referanseperioden
  • Kopi av tinglyst skjøte på at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen
  • Skattekort
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegg er med. Søknaden sendes Fylkesmannens landbruksavdeling som gjør vedtak i saken. Landbruksdirektoratet utbetaler pensjonen kvartalsvis.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk næring og miljø
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:37
 • Tjenestebeskrivelser

  Statlig informasjon