ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tilskudd til viltgjerde

Formannskapet har vedtatt å gi tilskudd til inngjerding av dyrket mark/ rundballer for å hindre beiteskader av hjortevilt.   Minner om  søknadsfrist 01.02.2018.

Vedtatt i F-sak 158/17:

Snillfjord kommune gir tilskudd til inngjerding av dyrket mark for å hindre beiteskader av hjortevilt.  Det gis også tilskudd til inngjerding av rundballer for å hindre skader av hjortedyr.   Til formålet bevilges kr. 300.000 pr. år fra kommunens viltfond for 2018 og 2019.  De som mottar tilskudd må forplikte seg til å vedlikeholde gjerdet minst 10 år fra godkjenningstidspunktet.

Søknaden om tilskudd må være kommunen i hende før 01.02. begge år og tilskuddet blir gitt etter en normert kostnad og fordele på søkerne.

Hjemmelen for vedtaket er  Forskrift  om  kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort.

Tips en venn  Skriv ut