ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Trafikkbilde ved Ven Oppvekstsenter under utbygging av kraftlinje

 

Aktivitetene og faremomentene med tanke på økt trafikk i forbindelse med ny kraftlinje fra Snilldal til Surna.

Statnett er i gang med sitt arbeid angående ny 420 kv kraftlinje fra Snilldal til Surna. Arbeidet har nå startet i Vennadalen og dette medfører en god del trafikk forbi Ven Oppvekstsenter av større og mindre kjøretøy.  Statnett ønsker å redusere risikoen for ulemper og farer i forbindelse med arbeidene og vil iverksette tiltak.

All trafikk skal gå inntil bjørkeskog nord for skole. Jfr bilde.

Entreprenørene vil holde svært lav hastighet og om nødvendig stoppe for barn langs veien.

Trafikk i kjernetid på oppvekstsenteret skal i den grad det lar seg gjøre unngås:

Start 08.00 og slutt 14.00.

Ved tørre perioder og støv vil entreprenøren ta ansvar for å vanne/salte vei for å motvirke ulemper.

Statnett vil opprettholde dialog med rektor ved Ven Oppvekstsenter angående bruk av Vennadal som turmål på utedager. Med tanke på sikkerheten til barn og elever vil Oppvekstsenteret benytte seg av buss hvis det er behov ved utflukter.

NB!

Oppfordrer foreldre, ansatte og besøkende å parkere på siden mot skolen. Det vil bli skiltet!

Bildeoversikt

Tips en venn  Skriv ut