Fylkeskommunens tilskuddsordning for ungdom

Trønderkassa

 

 

 

Se mer på www.trondelagfylke.no Søk på "Trønderkassa"

Fylkeskommunen har også en egen crowdfundingsordning (kronerulling) på www.ungcrowdfunding.no som kan gi mer penger til gjennomføring av ungdomsprosjekter.

Den kommunen som får flest innvilgede prosjekter pr innbygger fra Trønderkassa, og den kommunen som har flest innsamlinger via crowdfunding pr innbygger, vil bli hedret på ungdommens fylkesting 2018 og en overraskelse venter.

 

Første søknadsfrist er 1. april.

 

 

2018-03-01 Åge Røe
Tips en venn  Skriv ut