ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

CARE

TV-Aksjon 2009

Årets TV-innsamlingsaksjon er søndag 18. oktober.
Årets store TV-innsamlingsaksjon går av stabelen søndag 18. oktober.

Aksjonen er tildelt organisasjonen "Care's" arbeid med å hjelpe verdens fattigste kvinner og deres familier og ledes i Norge av generalsekretær Marte Gerhardsen.
"Care" hjelper jenter og kvinner fordi de rammes hardest av fattigdom og nød, og fordi man har erfart at hjelp til kvinner er den mest effektive måten å drive bistand på. Erfaringen er at når kvinner får bedre økonomi bruker de pengene på mat, helsetjenester og utdanning for hele familien.

TV-aksjonen skal finansiere mikrofinansprosjekter for kvinner i tre verdensdeler i Bangladesh, Burundi, Burma, Mali, Niger, Rwanda, Siri Lanka, Tanzania, Uganda og Vest-Balkan. "Care" kaller sin metode spare- og lånebrupper. 15-30 kvinner går sammen i grupper og sparer små beløp av egne penger hver uke under veiledning av en "Care"-medarbeider.
Spare- og lånegrupper skaper en tryggere økonomisk plattform for kvinnene og deres familier. I tillegg fungerer gruppene som et sterkt fellesskap hvor kvinnene snakker om vanskelige og ofte tabubelagte spørsmål. Det viser seg også at spare- og lånegruppene har en positiv effekt i forhold til demokratisering, gjennom at kvinnene involverer seg i samfunn og politikk. Bare i Niger er 200.000 kvinner med i slike grupper.

Den lokale aksjonskomiteen i Snillfjord består av Formannskapet med ordfører som leder.
Komiteen har oppnevnt bøssebærere som i disse dager får brev tilsendt.
Vi håper at de som er oppnevnt kan stille opp for aksjonen denne dagen. Ellers håper vi at bøssebærerne blir godt mottatt når de oppsøker alle våre grender aksjonsdagen. Vi ønske oss Godt vær og fulle bøsser!
Tips en venn  Skriv ut