ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

TV-aksjonen NRK 2017 UNICEF, søndag 22.10.17

går årets TV-aksjon av stabelen. Inntekten går i år som kjent til UNICEF. Alle husstander vil få besøk av en bøssebærer. Her i Snillfjord kan bøssebærerne starte på sin runde fra  kl. 11.00. Snillfjordingan er positiv og stiller som vanlig  opp på dugnaden.  Vi har bøssebærere på alle våre roder !!! 

Inntekten skal gi  barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på læring.  Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang.  UNICEF  jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.  Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være sammen.

Du kan lese mer om aksjonen her.  bla. kan du se hvordan Snillfjord ligger an.

Støtt opp om aksjonen  og   ta vel  i mot bøssebæreren når han/hun  banker på din  dør på søndag !!

Tips en venn  Skriv ut