ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmodning

Administrasjonen i Snillfjord kommune har i DS-FSK sak 188/13 fattet følgende vedtak:

Snillfjord kommune forlenger fristen for spredning av gjødsel av organisk opphav fra 1. september til 20. september 2013. Vedtaket er i tråd med forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd hvor kommunen kan tillate en senere frist for spredning uten nedmolding enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. Spredning av husdyrgjødsel må utføres i henhold til gjødselplanen og Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd.

 

Begrunnelse for vedtaket:

Det er ennå gode temperaturer og god vekst i graset og det er hensiktsmessig og ta ei beiting før gjødsla kjøres på og graset får forberede vinteren. Det er viktig at det er god vekst i graset når gjødsla kjøres på. Hvis værforholdene blir vanskelige kan det være aktuelt å forlenge fristen. Ved forskjellige vekstforhold i kommunen er det hensiktsmessig å gi dispensasjon der det er fornuftig.

Tips en venn  Skriv ut