ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Utvidet gaupejakt

Økt gaupekvote for området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag - vedtatt 17. mars 2017

Informasjon om vekst i gaupebestanden i Sør-Trøndelag, har fått Rovviltnemnda i region 6 til å øke kvoten for gaupejakta 2017. Hensikten med nytt vedtak er å få gaupebestanden i Sør-Trøndelag ned mot det fylkesvise bestandsmålet på fire familiegrupper, jf. forvaltningsplanen.

 

Den økte kvoten er delt mellom to jaktområder frem til og med 24. mars.

 

Kvoten er fordelt som følger;

 

  • Kommunen Agdenes, Snillfjord, Hemne og Orkdal; 1 gaupe

 

  • Øvrige deler av området med mål om yngling av gaupe; 2 gauper

 

Fra og med 25. mars vil de to jaktområdene bli slått sammen, slik at eventuelt gjenværende kvote fra da av vil kunne jaktes på innenfor hele området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag. Det er satt en begrensing på to voksne hunndyr for den økte kvoten.

 

Oppdatert informasjon om gjenværende kvote under gaupejakta i Sør-Trøndelag fås på telefon: 73 19 92 28

Endring av eget vedtak i sak 54-16 Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2017

Foreløpig bestandsstatus gaupe

Forslag om endring av eget vedtak i sak 54-16

Notat FMST om gaupebestand Sør-Trøndelag 14 mars 2017

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut