ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Stortingsvalget 2017 - resultater fra Snillfjord

Valget er ferdig, folket har talt og her kommer endelig resultat fra Snillfjord.  Vi har telt samlet sentralt  og får resultatet sammenlagt for alle kretsene. Du kan se valgdeltakelsen og partifordelingen her.

2017-09-13

Kunngjøring - utlegging av manntallet for Stortingsvalget 2017

Manntallet er lagt ut i Servicekontoret, rådhuset.  Les mer info om manntallet.

2017-07-12

Stortingsvalget - og sametingsvalget 2017

Tidligstemmegivning - starter 1.juli og frem til 9.august.

2017-06-20

Stortings- og Sametingsvalget 2017

Valgdagen er 11.september.  Alle informasjon og regelverk relatert til valget finner du på http://www.regjeringen.no/no/portal/valg/id456491/

Valgdirektoratet ble opprettet 1. januar 2016.  Direktoratet overtok arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Valgdirektoratet skal bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg.  Direktoratet skal være støtteelement og ha ansvar for den praktiske gjennomføringen av valg, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer, drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA.

2017-05-30

Snillfjord kommunestyre 2015 - 2019

Valgstyret har godkjent valgoppgjøret og representanter og vararepresentanter for kommunestyret  2015  -  2019  er klare.

Kandidatkåring - beregningen av stemmetillegg og personstemmer.       

Valgte representanter og vararepresentanter.

2015-09-20

Kunngjøring

Endring av grenser for stemmekretser v/valg

Kommunestyret har i møte 18.12.2014, sak 70/14,  vedtatt at Gnr. 13 i Snillfjord overføres til stemmekrets 01- Aa.

2015-01-07