ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
Snillfjord kommune eier og driver to vannverk, Krokstadøra og Sunde vannverk, med tilsammen ca. 290 abonnenter. Vannkilden for Krokstadøra vannverk er et grunnvannsoppkomme, mens for Sunde vannverk er Køysa-vannet drikkevannskilden. Kommunale avløpsanlegg Snillfjord kommune har kommunale avløpsanlegg for følgende områder: Sunde boligfelt, Hyllberget boligfelt og Krokstadøra/Aunlia boligfelt. Det er ingen kommunale renseanlegg, da slam samles i slamavskillere og utslipp ledes ut i sjøen som reispient.

Uke 26

Redusert vannkvalitet - Sundan vannverk

Snillfjord kommune vil i uke 26 foreta omfattende vedlikeholdsarbeider på vannrenseanlegget som forsyner abonnenter tilknyttet Sundan vannverk, og det må derfor påregnes redusert vannkvalitet.

2018-06-20

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.

Fra Mattilsynet har Snillfjord kommune mottatt vedlagte skriv som omtaler krav om registrering av alle vannforsyningsanlegg. Dette gjelder også de som er små, for eksempel brønn som forsyner to hus eller fritidsboliger med drikkevann. Les mer her.

2018-03-20

Oppstart av arbeid med ny gebyrforskrift for vann- og avløp

I medhold av § 37 i forvaltningsloven kunngjøres at Snillfjord kommune har under utarbeidelse ny forskrift for vann- og avløpsgebyr.
2012-10-05

Forbud mot frosttapping - viktig informasjon

Det legges ned forbud mot frosttapping av vann med øyeblikk virkning, for abonnenter tilknyttet Sunde vannverk og Krokstadøra vannverk.
2010-12-21