ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

VANNFORSYNINGA PÅ SUNDE/HEMNSKJELA MÅ STENGES I TIDSROMMET KL.22.00 OG 04.00 NATT TIL ONSDAG 25. JUNI OG 2. JULI SAMT NATT TIL TORSDAG 26. JUNI OG 3.JULI.

På grunn av rengjøring/spyling/pluggkjøring av hovedvannledningsnettet vil vannforsyningen for Sunde/Hemnskjela være stengt i tida mellom kl.22.00 og 04.00 natt til onsdag 25. juni og 2.juli samt natt til torsdag 26. juni og 3juli.

I stengeperioden må det ikke tappes vann.

Tapp opp vann om nødvendig for å ha i reserve gjennom natten.

Stenginga og rengjøringa kan medføre at en får grått vann (partikler i vannet) etter stengeperioden.

Dette kan gi problemer, men tapp ut og evt. rensk siler og ikke kjør grått vann inn på vaskemaskiner og lignende uten å rådføre deg med leverandør.