ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Navnsetting av veier og gater i Snillfjord

Kommunestyret har i møte 11.02.16, K-sak 7/16 fastsatt navn på veier og gater i kommunen. Alle som er registrert på eiendom  i kommunen vil få tilsendt brev om hvilken adresse de har fått. Vedlegger navnelista og et orienteringsskriv.

 

Dårlige utsikter for snøbrøyting i deler av kommunen.

Det kan til tider bli svært vanskelig framkommelighet på veiene.

Vintervedlikehold på kommunale veier

Teknisk kontor får hver år flere henvendelser angående retningslinjene overfor våre brøyteentreprenører vedrørende brøyting og strøing på de kommunale vegene.