ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Åpning 1

Veiåpning

Fredag 21. desember kl. 10.00 ble ny FV714 over Å-myrene åpnet. Det var en enkel markering ved nedkjøringa til Krokstadøra (serviceområdet). Foto: John Øystein Berg

Navnsetting av veier og gater i Snillfjord

Kommunestyret har i møte 11.02.16, K-sak 7/16 fastsatt navn på veier og gater i kommunen. Alle som er registrert på eiendom  i kommunen vil få tilsendt brev om hvilken adresse de har fått. Vedlegger navnelista og et orienteringsskriv.

 

Dårlige utsikter for snøbrøyting i deler av kommunen.

Det kan til tider bli svært vanskelig framkommelighet på veiene.