ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2007-17

Kommunestyret i Snillfjord egengodkjente i K-sak 31/09 Kommuneplanens arealdel for perioden 2007 -17.
2009-08-05

Egengodkjent reguleringsplan - Bystingen

Kommunestyret i Snillfjord egengodkjente i K-sak 33/09 reguleringsplan for Bystinge, gnr. 50 bnr. 4.
2009-07-28

Utvidet høringsfrist - Kommunedelplan for småbåthavner

Snillfjord kommune ønsker å forlenge høringsfristen på kommunedelplanen da tidligere frist var lagt i fellesferien.

Høringsfristen er forlenget til 10. august 2009.
2009-07-06

OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING

Planutvalget i Snillfjord kommune har i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1. 2 ledd vedtatt å legg følgende planer ut til offentlig ettersyn og høring:
2009-06-18