ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Avfall/renovasjon

Husholdninger leverer avfall til renovasjonsselskapet Hamos Forvaltning IKS som henter avfallet i godkjente beholdere en gang hver 14. dag med unntak av papir som hentes en gang hver måned.

Pris: Prisene finnes på nettsidene til Hamos Forvaltning IKS
Samarbeids-partnere: Tjenesten drives av Hamos Forvaltning IKS
Gjeldende lov og regelverk:

Forurensningsloven og sentrale forskrifter.

 

Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal kommuner, Sør-Trøndelag
Hvordan få tjenesten: Oppsamlingsutstyr kjøres ut til nye abonnenter, forutsatt at boligen ligger innenfor 'henteområdet'. Fortløpende bestillinger, oppsamlingsutstyr kjøres ut til abonnenten.
Søknadsskjema: Skjema tilgjengelig for nedlasting på nettsidene til Hamos Forvaltning IKS
Sendes til: Hamos Forvaltning IKS, Grønøra, 7300 Orkanger, firmapost@hamos.no
Kontakt: Hamos Forvaltning IKS, tlf. 72 48 37 00