ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Høring - Endring i renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene skulle innføre like renovasjons- og slamforskrifter.

Avfall/renovasjon

Husholdninger leverer avfall til renovasjonsselskapet Hamos Forvaltning IKS som henter avfallet i godkjente beholdere en gang hver 14. dag med unntak av papir som hentes en gang hver måned.