ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen kan gi veiledning til hvordan å fylle ut søknaden. Det er også kommunen som vurderer prosjektrapporten og ferdigstilling av prosjektet.

  Når du søker er du pliktig til å gi all informasjon som kommunen eller Innovasjon Norge trenger, samt bokføring, korrespondanse og opptegnelser som angår tilskuddet.

  Skjema

  Informasjon og søknadsskjema fra Innovasjon Norge

  Investeringer/støtte (Innovasjon Norge)

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid

  Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk næring og miljø
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:36