ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Snillfjord kommune har ansatt byggesaksbehandler i delt stilling mellom Snillfjord og Orkdal.

I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at møte med saksbehandlere skal forhåndsavtales.

Byggesaksbehandler Barbro Nilssen kan kontaktes på tlf. 99 23 25 25, eller på e-post: barbro.nilssen@orkdal.kommune.no.

Kontordag i Snillfjord er de fleste uker tirsdag, men møter i Snillfjord kan avtales på andre dager. Saksbehandling foregår fortløpende.

Alle søknader til Snillfjord kommune behandles etter gjeldende lover og forskrifter, og etter de reguleringsplaner og føringer lagt av Snillfjord kommune.

Søknader og annen post som gjelder byggesaker skal fortsatt sendes på e-post til postmottak@snillfjord.kommune.no eller pr. post til Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257 SNILLFJORD.

Snillfjord kommune vil videre oppfordre om å bruke veiledninger/søknadsskjema på hjemmesiden til Direktoratet for Byggkvalitet, www.dibk.no.

Reguleringsplan for Bystingen småbåthavn - egengodkjenning

Snillfjord kommunestyre vedtok i møte 20.12.17, sak 85/17 reguleringsplan for Bystingen småbåthavn, gnr. 50 bnr. 4.

2018-01-03