ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

 

Administrativt er Snillfjord kommune delt inn i 5 tjenesteområder. Disse er:

Teknisk, landbruk og miljø

Helse- og omsorg

Oppvekst, fritid og kultur

Personal og organisasjon

Økonomi

Under hvert tjenesteområde finner du de ulike driftsenhetene. Ved å klikke på linkene over eller velge i menyen til venstre kan du gå inn på de ulike driftsenheter og lese mer om de ulike tjenestene vi tilbyr, og se lister over ansatte i enhetene.

Høring - reguleringsplan for Våberget småbåthavn, gnr. 50 bnr. 4

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 legger Snillfjord kommune ut forslag til reguleringsplan for Våberget småbåthavn, del av gnr. 50 bnr. 4 Bystingen i perioden 18.08 – 02.10.17.1 Planbeskrivelse.pdf

2017-08-18