ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
Tjenestebeskrivelser

Egengodkjent regeguleringsplan for Skjærbugen camping, gnr. 21 bnr. 2

Snillfjord kommunestyre egengodkjente i K-sak 12/15 reguleringsplan for Skjærbugen camping, del av eiendommen gnr. 21 bnr. 2.

Vedtatt plandokumenter med samlet saksframstilling kan finnes på nedenstående linker.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 - tre - uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage sendes skriftlig til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD. Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller innløsning i hht. lovens § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøringsdato.

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

VA-plan

ROS-anayse

Samlet saksframlegg