ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Eiendom

Ledige kommunale tomter i Snillfjord kommune

Under følger 3 linker med kart som viser bebygde, ledige og planlagte tomter i Aunlia, Hyllberget og Sunde boligfelt. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsgrensene som vises i disse kartene ikke nødvendigvis er riktige og at de ledige og planlagte tomtene er inntegnet på frihånd. Endringer av disse må derfor påregnes.

Oversiktskart, Aunlia boligfelt (Krokstadøra)

Oversiktskart, Hyllberget boligfelt (Vennastranda)

Oversiktskart, Sunde boligfelt (Sunde)

I Hyllberget boligfelt har kommunen inngått avtale med meglerfirma om formidling av salg av 5 tomter, benevnt som gnr. 96 bnr. 72, 73, 75, 76 og 77. Egen kunngjøring om dette kan finnes på følgende link; 5 tomter i Hyllberget.

Mer informasjon om tomtene kan fås ved henvendelse til kommunen, Teknisk, landbruk og miljø. Følg linken under:

http://snillfjord.custompublish.com/teknisk-landbruk-og-miljoe.95582.no.html

Nyheter og kunngjøringer

Eiendommer i Orkland får nytt gårdsnummer

Norske grunneiendommer identifiseres med kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer. Under disse igjen kan det opprettes fester og seksjoner.

Høring - lokal adresseforskrift for Snillfjord kommune

I medhold av forvaltningslovens § 37 vedtok formannskapet i Snillfjord i sak 67/15 å legge forslag til lokal adresseforskrift for Snillfjord kommune ut til offentlig ettersyn og høring.

 

INNLEIE AV PERSONELL FOR UTFØRING AV LETTERE VEDLIKEHOLDSTJENESTER.

Snillfjord kommune ønsker tilbud på innleie av personell til vedlikeholdstjenester ved Hemnskjela og Ven oppvekstsenter.

 

Nye retningslinjer og vilkår vedtatt av kommunestyret

Snillfjord kommune har innført to nye retningslinjer og vilkår som vil få betydning for grunneiere, innbyggere samt entreprenører som utfører arbeider i kommunen. 1. Retningslinjer og vilkår for graving i kommunal grunn. 2. Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, der VA-norm inkluderes. Under begge punkt er det søknadsplikt før arbeider settes i gang.

VEDTAK I NAVNESAK 2010/18 I SNILLFJORD KOMMUNE, GNR. 83 OG 86

Det er nå fattet vedtak i saken, se vedlagte brev fra Statens kartverk, datert 10.03.2011.
Foreløpig frist for å sende inn klage er 05.04.2011.