ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Faktaopplysninger

SNILLFJORD - ET STED DER FOLK TRIVES

Snillfjord kommune danner overgangen fra innlandet til kysten og det åpne havet.
Her fins både fjell, fjorder og lange strandlinjer. Snillfjord er som skapt for ferie og fritid med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen har et variert næringsliv med landbruk, fiskeoppdrett og småindustri.Natur 002 ven

Snillfjord kommune er en kystkommune i Sør-Trøndelag. Arkeologiske funn har bekreftet at det har vært bosetting her i omlag 10.000 år. Kommunen har ca 980 innbyggere, fordelt på 512 km2.
 

Jordbruksareal i drift utgjør 13,5 km2 eller 2,8% av totalt areal, mens det produktive skogarealet utgjør 90,5 km2 som er 18.8% av totalt areal. 16 km2 av kommunens totalareal er ferskvann. Kommunen er delt opp av flere fjorder og fjell, som skaper store avstander mellom småstedene, men som også gir mange naturskjønne områder.

Snillfjord har en sterkt desentralisert struktur, hvor områdene Sunde, Krokstadøra og Ytre Snillfjord er noenlunde like store.Krokstadøra er definert som kommunens sentrum, med avstand på ca. 3,5 mil både til Ytre Snillfjord og til Sunde. Avstanden fra Krokstadøra til Trondheim er 80 km.

Kommunevåpenet
Kommunevåpenet er et sølv greip på grønn bunn og symboliserer jordbruk og handverk. kommunevåpen.pngGreipet ble benyttet fra tidligere tider både i tradisjonelt jordbruk, til høsting av tang og tare og viser gode handverktradisjoner i kommunen.

Kommunenavnet er høyst sannsynlig avledet av elvenavnet Snilla som i norrøn betydning er adjektivet snar eller stri.

 

 

 

Målsettinger
Kommunens målsetting er å ivareta og videreutvikle kvaliteten på tjenestetilbudet for den enkelte innbygger i kommunen. Vi ønsker å gi våre unge de beste oppvekstvilkår. Helse og sosialtjenestene skal ivareta tjenestebehovet gjennom hele livsløpet til den enkelte innbygger.

Landbruk
Snillfjord er en landbrukskommune med 13.500 da jordbruksareal fordelt på 75 aktive bruk. Nye former for samarbeid gjør at unge ser store muligheter i næringa. Landbruk 001 Ven.jpegMange driver i kombinasjon med reiseliv. Snillfjord er godt kjent for flotte muligheter for havfiske.

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri
Kommunen har mange mindre industribedrifter. Snillfjord er kjent for sin trevareproduksjon. Her kan du få blant annet få skreddersydde kjøkkenløsninger av høy kvalitet. Våre mekaniske bedrifter leverer ulike produkter til fiskeri-/havbruksnæringa og industrien i Orkdal.

Kommunikasjon
Stort sett alle husstander og de fleste fritidsboliger har tilgang til bredbånd. Riksvei 714 og fylkesvei 301 er livsnervene gjennom kommunen. Kjøretiden fra Krokstadøra til Trondheim er en time, og til Orkdal bare ½ time.

Bosetting
Felles arbeidsmarked med nabokommunene muliggjør daglig pendling. Kommunen har attraktive og rimelige boligtomter i alle tre tettstedene Krokstadøra, Vennastranda og Sunde. I tillegg ønsker kommunen å bidra til spredt boligbygging med et tilskudd på 50.000.- kr. til alle som bygger ny bolig i kommunen.

Skole
Kommunen har barneskole og barnehage i kretsene Hemnskjela/Sunde, Krokstadøra og Vennastranda. Alle er organisert som oppvekstsentre. OppvekstogFritid.jpegErfaringen vår er at dette sikrer en god sammenheng i tilbudet til barn og unge og gir et tryggere læringsmiljø. Felles ungdomsskole ligger på Krokstadøra. Vi har også kulturskoletilbud i alle kretsene.

Kultur og friluftsliv
Frivillige lag og organisasjoner bidrar til et allsidig kulturtilbud. Her kan nevnes revy, ski, orientering, fotball, annen idrett, sommer og vinter, kjentmannsposter, skyttermiljø, 4H, motorklubb, kulturskole, slektsgranskning, helselag, osv. Besøk ved kjentmannspostene gir en fantastisk opplevelse av naturen i Snillfjord. Krigsminnemuseet på Hemnskjela viser historien fra krigens dager. Våre frivillige lag og organisasjoner bidrar til et meget rikt fritidstilbud spesielt for unge.Snillfjord med sin beliggenhet mellom kyst og innland er som skapt for friluftsliv. Ikke rart at “alle” skal ha hytte i Snillfjord.

Helse
Rekreasjon, høy trivsel og anledning til et rikt og variert friluftsliv betyr mye for det gode liv, noe kommunens mange spreke eldre er synlig bevis for.

Skulle det oppstå problemer kan kommunens egen helsetjeneste bistå, og dessuten, Orkdal sykehus ligger en halvtimes vei fra Krokstadøra.

Framtid i Snillfjord
Næringslivet i kommunen har store utviklingsmuligheter. Havbruksnæringa er betydelig, men potensialet er mye større. Naturen i Snillfjord har fortsatt plass til mange flere, men vi vil sørge for å ta vare både på kulturlandskapet og den frie naturen.

Våre barn skal få trygge og gode oppvekstvilkår. Vi skal ta vare på våre eldre og pleietrengende. Snillfjord vil også i framtida være et sted der folk trives.