ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10.

  Lover

  Barnevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om fosterhjem

  Retningslinjer

  Fosterhjem (retningslinjer fra Bufdir)

  Fosterhjem og fosterhjemsavtalen

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og sosial
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2007-12-07
 • Tjenestebeskrivelser

  Statlig informasjon