ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring - planprogram og varsel om oppstart av planarbeid på - Nernesset i Slørdal - del av gnr. 18 bnr. 3

Formannskapet vedtok i sak 161/16 å legge forslag til planprogram for oppstart av reguleringsplanarbeid på Nernesset i Slørdal ut til offentlig ettersyn og høring.

Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende industriområde for å muliggjøre fremtidig økning i produksjon av smolt.

Det gjøres med dette kjent at formannskapet i sak 161/16 har vedtatt å legge forslag til planprogram for utvidelse av Marine Harvest sitt anlegg i Slørdal, del av gnr. 18 bnr. 3 ut til offentlig ettersyn og høring i hht. plan- og bygningslovens § 12-9.

Planprogrammet og varslingskart kan lastes ned her:

Planprogram

Varslingskart

Eventuelle merknader og innspill til planprogrammet sendes Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD eller på e-post til postmottak@snillfjord.kommune.no innen 10.02.2017.

Det gjøres samtidig oppmerksom på at Sørli Arkitekter AS, på vegne av Marine Harvest har varslet oppstart av reguleringsarbeid. Nærmere orientering om arbeidet kan finnes på deres hjemmeside www.sorliarkitekter.no

Innspill til planforslaget sendes Sørli arkitekter AS, Øragt. 12a, 7200 Kyrksæterøra eller på e-post til post@sorliarkitekter.no. innen 10.02.17.

Tips en venn  Skriv ut