ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Miljøavdeling

Miljøavdelinga

Avdelinga består av seks rom med hvert sitt bad, et stort fellesareal med kjøkken og stue og en sansehage.

Avdelinga er tilrettelagt for personer med en demenssykdom. Demens er en gruppe sykdommer som utvikler seg gradvis. Det som særtegner demenssykdommer er hukommelsessvikt. Den mest vanlige er Alzheimers sykdom. Ved Alzheimers vil man etter hvert trenge mye oppfølging, da de har problemer med å forstå situasjoner, ta avgjørelser og gjenkjenne familien og andre kjente mennesker. Evnen til å uttrykke seg og forståelsen kan bli svært svekket ved langvarig sykdomsforløp.
Vi har laget en informasjonsbrosjyre om tilbudet ved miljøavdelinga på SOS. Brosjyren kan du laste ned her