ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Hjemmesykepleie

Tjenesten kan omfatte personlig hygiene, sårbehandling, pleie, medikamenthåndtering osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere.

Målgruppe

Eldre, syke, funksjonshemmede m.m.

Kriterier/vilkår

Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Søknadsskjema for hjemmesykepleie kan du laste ned her