ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Snillfjord Omsorgsenter

ligger i Aunlia boligfelt på Krokstadøra. For å komme hit følger du fylkesvei 714 fra Orkanger/Gjølme mot Hitra. Ved Krokstadøra er det skiltet til omsorgsenteret, mot venstre ved Coop og kommunesenteret. En liten kilometer fra krysset er avkjørselen. Denne er også skiltet.

Telefonnummer: 724 57 174

E-post
Senteret består av tre deler; sykehjem, miljøavdeling og serviceboliger. 


omsorgssenter.jpeg

Pleie- og omsorg tilbyr følgende tjenester:

Sykehjem langtidsopphold

Sykehjem korttidsopphold

Sykehjem langtidsopphold i miljøavdeling

Avlastning

Dagtilbud

Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp

Servicebolig