ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Informasjon fra kommuneoverlegen

Jodtabletter

Som ledd i og styrke kommunen sin beredskap har Snillfjord kommune bestilt opp jodtabletter. Tablettene skal brukes om vi er uheldige og utsettes for radioaktiv stråling

Trykk her og finn mer informasjon.