ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring av lokale forskrifter - Heim kommune

Forskriftene gjelder gebyrer gebyr knyttet til:

* Bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

* Saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket

* Vann/avløp

Høringsfrist 01.10.19.

2019-07-01

Høring av lokale forskrifter - Orkland kommune

Forskriftene gjelder gebyrer gebyr knyttet til:

* Byggesaker, plansaker, delesaker, forurensningssaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker

* Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Høringsfrist 26.09.19.

Og

* Vann/avløp

Høringsfrist 01.09.2019.

 

2019-07-01

Godkjente valglister til Heim kommunestyre

Heim valgstyre har i møt 8. mai 2019 godkjent valglister til kommunestyrevalget 2019.  Du finner de godkjente listene her.

2019-05-21

Godkjente valglister til Orkland kommunestyre

Orkland valgstyre har i møte 09.05.19 godkjent valglister til kommunestyrevalget 2019.  Du finner  de godkjente listene her.

2019-05-15

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Hitra kommune

https://www.hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/valg-2019/listeforslag-kommunestyrevalget-2019/

Her finner du en oversikt over innkomne lister til kommunestyrevalget 2019 for Hitra kommune

2019-04-15

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Heim kommune

https://nyeheim.no/36433/0/36438-30821.html

Her finner du en oversikt over innkomne lister til kommunestyrevalget 2019 for Heim kommune.

2019-04-09

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Orkland kommune

http://www.nyeorkland.no/valg-2019.468513.no.html

Her finner du en oversikt over innkomne lister til kommunestyrevalget 2019 for Orkland kommune.

2019-04-09

Pins fra Snillfjord kommune

Snillfjord kommune sender ut pins med kommunevåpen til de som ønsker det. Henvendelse går gjennom postmottak@snillfjord.kommune.no. 

2019-01-23

Innlevering av listeforslag, kommunestyrevalget 2019

Informasjonen angår politiske parti i Heim kommune som ønsker å stille listeforslag til kommunestyrevalget i Heim kommune høsten 2019.

2019-01-07