ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
  Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

  Lover

  Forvaltningsloven
  Gjeldsordningsloven
  Sosialtjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om livsoppholdssatser

  Retningslinjer

  Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

  • Siste skatteoppgjør
  • Saldo på alle konti
  • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
  • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
  • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
  • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
  • Kvittering for betalt husleie og strøm
  • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
  • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
  • Utgifter til forsikring
  • Opplysninger om innskudd i spareordninger
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og sosial
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:37
 • Tjenestebeskrivelser