ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kunngjøring - søknad om endring av akvakulturtillatelse til - Skårill

Lerøy Midt AS søker om å endre eksisterende akvakulturtillatelse på Skårill til produksjon av rognkjeks.

Lerøy Midt AS søker om å endre eksisterende akvakulturtillatelse på lokalitet 13177 Skorilla til produksjon av Rognkjeks. Lokaliteten har følgende posisjon i grader og desimalminutter: 63°22.053’ N   9°23.153’ E  (Kartdatum Euref89/WGS84).

Det søkes om en produksjon à 2 mill. stk. Rognkjeks à 25 gram stk. (total biomasse opp til 50 tonn/år).

Søknaden legges ut til offentlig gjennomsyn ved Snillfjord kommunes servicekontor og kommunens hjemmeside i perioden 15.03.2016 - 15.04.2016.

Eventuelle merknader sendes innen 15.04.2016 til:

Snillfjord kommune, Krokstadøra, 7257 Snillfjord

 

Søknaddokumentene kan lastes ned nedenfor:

Søknad om endring av akvakulturtillatelse dat. 15.02.16

Kartutsnitt 1

Kartutsnitt 2

Strømningsmålinger

Brev av 01.03.16 fra Sør-Trøndelag fylkeskommune