ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter

  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

  Lover

  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Vedlegg

  Passfoto

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og sosial
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2007-12-09
 • Tjenestebeskrivelser