ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring av lokale forskrifter - Heim kommune

Forskriftene gjelder gebyrer gebyr knyttet til:

* Bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

* Saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket

* Vann/avløp

Høringsfrist 01.10.19.

2019-07-01

Høring av lokale forskrifter - Orkland kommune

Forskriftene gjelder gebyrer gebyr knyttet til:

* Byggesaker, plansaker, delesaker, forurensningssaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker

* Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Høringsfrist 26.09.19.

Og

* Vann/avløp

Høringsfrist 01.09.2019.

 

2019-07-01

Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018

Snillfjord kommunestyre behandlet nytt reglement i møte 20.06.2018, K-sak 19/18.  Du finner reglementet her.

2018-06-26

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte - Snillfjord

Kommunestyret har i K-sak 13/17 vedtatt   "Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte"  gjeldende fra 01.01.2017.  Du finn reglementether.

2017-03-03

Lokal adresseforskrift i Snillfjord kommune

ble vedtatt i kommunestyret 8. oktober 2015, sak 47/15. For å se forskriften, klikk her.

2015-11-02

Kommunal forskrift om gjødselvarer mv

Herved kunngjøres at Snillfjord kommunestyre i møte 24.09.2014, sak 42/14 har vedtatt Kommunal forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav § 23 - sprdningstidspunkt. Lesforskriften.

2014-10-09

REGLEMENT FOR UTLEIE AV LOKALER I KOMMUNALE BYGG

Kommunestyret korrigerte reglementet i møte 13.12.2012, sak 89/12
2012-12-14