ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

 

Kommunens kartportal
 
Første gangen du bruker kartportalen vil du antagelig måtte installere et nytt program. Dette programmet vil lagre seg på maskinen, og du slipper å gjøre det flere ganger. For å få hjelp til å bruke kartportalen kan du bruke det turkise spørsmålstegnet som ligger nest sist mot høyre på verktøylinjen (øverst).
 
For å få en oversikt over kommunens reguleringsplaner kan du dra ned rullemenyen som ligger rett under kommunevåpnene og endre denne fra ”Standard kart” til ”Arealplaner”.
 
Du kan også lage situasjonskart ved hjelp av kartportalen, da kan du for eksempel skrive inn gårds- og bruksnummer i søkefeltet til venstre, for så å benytte fanen som viser en liten skriver.
 
Kommunens kartportal finner du her.
 
 
 
Andre interessante kartlinker:
 
Informasjon om matrikkelen (eiendomsregisteret):
Man må zoome ganske langt inn på kartet for å se gårds- og bruksnummer på eiendommer. Når disse vises, kan man klikke på en eiendom og få opp informasjon om denne. Man kan ikke se hvem som eier de ulike eiendommene. Dersom man ønsker opplysninger om eierskap må Statens kartverk kontaktes. Gjelder det nabovarsling kan man kontakte kommunen.
 
God, gratis karttjeneste på internett:
Dette kartet dekker hele Norge, og viser også gårds- og bruksnummer. Her er det enkelt å velge hvilken type kartdata man vil se på, som for eksempel standardkart, flyfoto, flyfoto med støttetema eller plansjekk (velges under rullegardinen ”Temakart”). Her kan man også benytte tegneverktøy til å tegne rett i kartet, og deretter ta utskrift av dette i ønskelig format.
 
Flyfoto:
Dette er en karttjeneste som har som hovedmål å vise Norge frem i bilder. Her ligger det flyfotografier fra forskjellige årstall, slik at man kan sammenligne bilder fra gammel og ny tid. For å velge foto fra andre årstall enn standard visning, går man på: ”Søk i metadata”, ”Søk” (gjerne uten å skrive inn noen valg) og velg deretter hvilke flyfoto du vil se på.
 
Skråfoto:
Dette er også en karttjeneste som har som mål å vise frem mest mulig informasjon ved hjelp av bilder. Her har man muligheten til å se på objekter fra flere sider, for eksempel kan man navigere seg rundt et helt hus. For å flytte seg rundt i kartet må man skrive inn stedsnavn eller gårds- og bruksnummer i søkefeltet. Les forøvrig "Informasjon" med anbefalt fremgangsmåte.
 
Omkoding av koordinater:
Noen ganger kan man ha behov for å omkode koordinater. Kanskje er standard koordinatsystem byttet etter at målebrev eller andre viktige dokumenter ble produsert. For å omkode koordinater kan man gå til ”Verktøy” (i øvre høyre hjørne over kartbildet) og velge ”Transformer koordinater”. Du kan nå velge gammelt og nytt koordinatsystem, samt plotte inn koordinatene du ønsker å transformere. Trykk ”Transformer koordinat” og resultatet vil dukke opp.
 

 

 

Nye flyfoto over Snillfjord kommune

Våren 2011 ble store deler av Snillfjord kommune flyfotografert på nytt (hovedsakelig de bebygde områdene). Bildene er nå ferdig behandlet og tilgjengeliggjort på Internett.

For å se de nye bildene kan du gå inn på www.norgeibilder.no De nye bildene dukker automatisk opp når du søker på Snillfjord. Dersom du ønsker å se på eldre bilder, kan du velge dette under "Søk i metadata".

OBS! De nye bildene blir ikke automatisk oppdatert i alle de ulike tilgjengelige kartportalene. Hvilke bilder som vises hos de ulike aktørene avghenger av hvor ofte de foretar oppdatering på sine sider.