ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Nye retningslinjer og vilkår vedtatt av kommunestyret

Snillfjord kommune har innført to nye retningslinjer og vilkår som vil få betydning for grunneiere, innbyggere samt entreprenører som utfører arbeider i kommunen. 1. Retningslinjer og vilkår for graving i kommunal grunn. 2. Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, der VA-norm inkluderes. Under begge punkt er det søknadsplikt før arbeider settes i gang.

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR GRAVING I KOMMUNAL GRUNN
 
Kommunestyret behandlet i møte 15.03.2012 sak 19/12. Følgende vedtak ble fattet:
 
Enstemmig som innstillingen:
Snillfjord kommune vedtar å innføre: ”RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS-GRUNN I SNILLFJORD KOMMUNE.”
 
Vedlegg:
 
 
 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP
 
Kommunestyret behandlet i møte 15.03.2012 sak 18/12. Følgende vedtak ble fattet:
 
Enstemmig som innstillingen:
  1. Snillfjord kommune vedtar å innføre KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp med utvidelse som inntar ”VA-norm for Snillfjord kommune”, jf. vedlegg.
  2. Ved ulikhet i beskrivelser for det kommunale VA-nettet går VA-norm foran Tekniske bestemmelser.
 
 
Vedlegg:
Administrative og tekniske bestemmelser