ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Økonomiplan 2017 - 2020

Kommunestyret har i møte 16.12.2016, K-sak 77/16, vedtatt   Økonomiplan 2017 - 2020.

2017-01-13

Årsregnskap og årsberetning 2011

Snillfjord kommunestyre godkjente i møte den 21.06.12 - sak 39, Årsregnskap og Årsberetning for 2011.

2012-06-26

Økonomiplan 2013 – 2016

Snillfjord kommunestyre vedtok i møte den 21.06.12 Økonomiplan 2013 – 2016.

2012-06-26

STRATEGI FOR ARBEID MED NÆRING 2011 - 2014

Snillfjord kommunestyre har i møte 16.12.2010, sak 63/10 vedtatt "Næringsplan 2011 - 2014"
2010-12-17

Årsberetning 2009 for Snillfjord kommune

Årsberetning 2009 for Snillfjord kommune beskriver kommunens tjenesteproduksjon og oppnådd resultat for 2009.
2010-04-08

KOMMUNDELPLAN FOR SMÅBÅTHAVNER

BEGRENSET HØRING ETTER KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 52/09
2009-12-03

REGULERINGSPLAN TIL HØRING - SLAVIKA - GNR. 37 BNR. 1

Med hjemmel i lov om planlegging og byggesakesbehandling § 12-11 vedtok planutvalget i Snillfjord kommune den 17.11.09, sak 165/09 å legge forslag til reguleringsplan for Slavika, del av eiendommen gnr. 37 bnr. 1 ut til offentlig ettersyn og høring.
2009-11-27

REGULERINGSPLAN – SNILDALSSÆTRA INDUSTRIOMRÅDE

Med hjemmel i lov om planlegging og byggesakesbehandling § 12-9 vedtok planutvalget i Snillfjord kommune den 17.11.09, sak 164/09 å legge forslag til reguleringsplan for Snildalssætra industriområde, del av eiendommen gnr. 83 bnr. 2 ut til offentlig ettersyn og høring.
2009-11-26

REGULERINGSPLAN – BERDAL

Planutvalget i Snillfjord vedtok i møte 30.06.09, sak 93/09, å legge forslag til reguleringsplan for Berdal, gnr. 98 bnr. 1, 2, 3, 4, 5 med flere til offentlig ettersyn og høring, jfr. tidl. PBL § 27-1,2 ledd.
2009-10-05

Reguleringsplan – Terningen, Moltun

Planutvalget i Snillfjord vedtok i sak 97/09 å legge forslag til reguleringsplan for deler av gnr. 32 bnr. 1 og 2 på Terningen, Moltun ut til offentlig ettersyn og høring, jfr. tidl. PBL § 27-1,2 ledd.
2009-08-26