ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

politiskstruktur  .bmp

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktinformasjon til den enkelte kommunestyrerepresentant:

John Lernes
Ordfører
Arbeiderpartiet
95875858
 
Bernt Olaf Aune
Varaordfører
Arbeiderpartiet
95164495
 
Toril Snildal
Medl. Formannskap
Arbeiderpartiet
95073760
 
Anders Krokstad
Medl. Formannskap
Senterpartiet
99525478
 
Nina Astrid Mjør
Medl. Formannskap
Senterpartiet
90956241
 
 
 
Komité 1
 
Komitéleder    
 
 
 
 
Nestleder
 
 
 
 
 Medlem
 
 
 
 
 Medlem
 
 
 
 
 Medlem
 
 
 
 
 
Komité 2
 
Komitéleder    
 
 
 
 
Nestleder

 

 
 
 
Medlem
 
 
 
 
Medlem
  
 
 
 
Medlem
 
 
 
 
Kontrollutvalg
 
Leder  John Geir Stølan
 
 
 
 
Nestleder Arild Monsen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medlem Merja Korkman
 
 
 

 

Medlem Siv Hege Krüger
               Oddvar Lian
 
 
 
 
 
 
 
 

Innlevering av listeforslag, kommunestyrevalget 2019

Informasjonen angår politiske parti i Heim kommune som ønsker å stille listeforslag til kommunestyrevalget i Heim kommune høsten 2019.

2019-01-07

Snillfjord kommunestyre 2015 - 2019

Det nye kommunestyret ble konstituert  8.10.15. Her kan du se de nyvalgte representantene.

Snillfjord kommune innvilget kommunestyrereprsentant Svein Johny Forren fritak fra sitt verv i møte 20.12.2017.

Vararepresentant Ann Bodil Kosberg Wingan rykket opp som fast medlem fra samme dato.

2015-10-16