ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Postliste for 2019-12-09

Postliste for 09.12.2019

Datert:
06.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1256-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roar Santi Grindvold
Avsender:
AFRY
Dokbesk:
SVAR: FV714 PUNKTTILTAK FV714 I SNILLFJORD.
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/441-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Roar Santi Grindvold
Mottaker:
Hemne kommune, Hitra kommune
Dokbesk:
VS: 11/05832-27 - ENDRINGER I SOKNEINNDELINGEN FRA 1. JANUAR 2020
Datert:
06.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/123-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roar Arne Reinhaug
Avsender:
Tone Mikalsen
Dokbesk:
UTBETALINGSANMODNING AV TILDELTE MIDLER TIL ÅSTFJORDEN UNGDOMSLAG
Datert:
07.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1255-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roar Santi Grindvold
Avsender:
Nils Olav Volden
Dokbesk:
VEDLEGG SØKNAD VILTGJERDE
Datert:
07.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
18/726-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Birger Hellan
Avsender:
Stawisha Jamii
Dokbesk:
UTSETTELSE AV PROSJEKT
Datert:
08.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/557-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Barbro Nilssen
Avsender:
Lars Lian
Dokbesk:
SVAR - TILSYN MED KVALIFIKASJONER
Datert:
08.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/117-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roar Arne Reinhaug
Avsender:
Snillfjord seniordans
Dokbesk:
UTBETALING AV HAVBRUKSMIDLER
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1061-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roar Arne Reinhaug
Avsender:
Henrik Nordsæther
Dokbesk:
UTBETALING TILSKUDD.
Datert:
26.11.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1222-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Barbro Nilssen
Avsender:
Svein Olav Øie
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ GNR. 7, BNR. 31
Datert:
08.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/144-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roar Arne Reinhaug
Avsender:
Krokstadøra idrettslag
Dokbesk:
UTBETALINGSANMODNING
Datert:
06.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1089-21
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ellen Marit Halvorsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER
Datert:
06.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1089-22
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ellen Marit Halvorsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER
Datert:
06.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1089-23
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ellen Marit Halvorsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER
Datert:
06.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1089-24
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ellen Marit Halvorsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER
Datert:
06.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1089-25
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ellen Marit Halvorsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER
Datert:
06.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1089-26
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ellen Marit Halvorsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER
Datert:
06.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1089-27
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ellen Marit Halvorsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/415-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anita Stallvik
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEREDSKAPSLISTE BARNEHAGEÅRET 2019 - 2020
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/415-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anita Stallvik
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPLYSNINGER OG DIVERSE TILLATELSER
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/415-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anita Stallvik
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE OM UTDELING AV JODTABLETTER VED ATOMHENDELSER
Datert:
27.11.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
16/92-27
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §5a, Fvl. §13
Saksbeh:
Mildrid Værnes Mæhle
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR FOR SYKEPENGER
Datert:
04.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1025-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roar Santi Grindvold
Avsender:
Ole Forren
Dokbesk:
KLAGE PÅ VEDTAK - FRADELING PÅ GNR. 97, BNR. 1
Datert:
29.11.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
18/1038-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roar Arne Reinhaug
Avsender:
Telia Norge AS
Dokbesk:
VARSEL OM PRISENDRING OG VILKÅRSENDRING
Datert:
03.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
16/1432-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Øyvind Engvik
Avsender:
Toyota Kreditbank GmbH
Dokbesk:
FORLENGELSE VX41953
Datert:
03.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
16/1432-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Øyvind Engvik
Avsender:
Toyota Kreditbank GmbH
Dokbesk:
FORLENGELSE VX41952
Datert:
04.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1261-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Barbro Nilssen
Avsender:
Ingeborg Abelvik Landrø
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR. 35 BNR. 1 - MOLDTUN
Datert:
04.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1224-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roar Santi Grindvold
Avsender:
Statens Kartverk
Dokbesk:
RETUR AV TINGLUYST DOKUMENT
Datert:
05.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1089-28
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ellen Marit Halvorsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER
Datert:
05.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1089-29
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ellen Marit Halvorsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER
Datert:
07.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1089-30
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ellen Marit Halvorsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV OPPLYSNINGER
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
16/1370-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linn Kristin Indergård
Mottaker:
Anne Forren Snildalsli
Dokbesk:
ARBEIDSATTEST
Datert:
17.10.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1262-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Barbro Nilssen
Avsender:
Øyvind Berg
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR. 3, BNR. 92
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
18/558-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjell Ivar Framås
Mottaker:
Orkdal Varme og Sanitær AS
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE PÅ GNR. 3, BNR. 41
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
18/558-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjell Ivar Framås
Mottaker:
Øyvind Solligård
Dokbesk:
FAKTURAGRUNNLAG, UTSLIPPSTILLATELSE PÅ GNR. 3, BNR. 41
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1178-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Roar Arne Reinhaug
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
EIENDOMSSKATT 2019 SNILLFJORD KOMMUNE
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1178-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Roar Arne Reinhaug
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG SNILLFJORD KOMMUNE
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
18/79-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linn Kristin Indergård
Mottaker:
Anne Hafsmo
Dokbesk:
ARBEIDSATTEST
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1008-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Røe
Avsender:
Trøndelag fylkeskommune
Dokbesk:
ENDELIG SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2021-2022
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1144-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Inger Krokstad
Mottaker:
Krokstadøra oppvekstsenter v/rektor
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - HMS-HANDLINGSPLAN, KROKSTADØRA OPPVEKSTSENTER
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
18/287-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Inger Krokstad
Mottaker:
Krokstadøra oppvekstsenter v/rektor
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRANNRAPPORTER - KROKSTADØRA OPPVEKSTSENTER
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/346-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Offl. §5a, Fvl. §13
Saksbeh:
Sussann Hestnes Krokstad
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPEISLAUNDERVISNING, REVIDERT
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
16/762-42
Doktype:
Utgående
Gradering:
Offl. §5a, Fvl. §13
Saksbeh:
Sussann Hestnes Krokstad
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPEISALUNDERVISNING, REVIDERT
Datert:
09.12.2019
Regdato:
09.12.2019
Saksnr:
19/1256-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Roar Santi Grindvold
Mottaker:
Statens vegvesen Region Midt, Hitra kommune
Dokbesk:
OPPSTARTSMØTE - REGULERINGSPLAN FOR FV714 - PARSELL RØSTVIKA - SLÅTTAVIKA
Tips en venn  Skriv ut

Tjenestebeskrivelser