ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

REGULERINGSPLAN – BERDAL

Planutvalget i Snillfjord vedtok i møte 30.06.09, sak 93/09, å legge forslag til reguleringsplan for Berdal, gnr. 98 bnr. 1, 2, 3, 4, 5 med flere til offentlig ettersyn og høring, jfr. tidl. PBL § 27-1,2 ledd.

 

Planforslaget innebærer en fortetting av eksisterende og tilrettelegging av nye områder for fritidsbebyggelse.
 
Reguleringsforslaget er utlagt på kommuens hjemmeside www.snillfjord.kommune.no og i servicetorg. Eventuelle merknader til planforslaget sendes Snillfjord kommune innen 16.11.2009.

 

Linker:
Tips en venn  Skriv ut