ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
Tjenestebeskrivelser

Reguleringsplan for Vingan, gnr. 54 bnr. 2, 3 og 4 - vedtak om endring

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 14/15 vedtatt endring av reguleringsplan for Vingan, gnr. 54 bnr. 2, 3 og 4.

 

Plandokumentene og kommunens vedtak kan lastes ned på følgende linker:

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplankart

Samlet saksframlegg

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteressse innen 3 uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningslovens kap. VI Event. klage sendes skriftlig til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD. Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-12 må være framsatt skriftlig innen 3 år fra kunngjøring.