ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

REGULERINGSPLAN TIL HØRING - SLAVIKA - GNR. 37 BNR. 1

Med hjemmel i lov om planlegging og byggesakesbehandling § 12-11 vedtok planutvalget i Snillfjord kommune den 17.11.09, sak 165/09 å legge forslag til reguleringsplan for Slavika, del av eiendommen gnr. 37 bnr. 1 ut til offentlig ettersyn og høring.

 

Formålet med planen er bla. utbygging av 2 nye tomter til fritidsbolig, småbåthavn, naust og adkomstveger.
 
Reguleringsforslaget er utlagt på kommuens hjemmeside www.snillfjord.kommune.no og i servicetorg. Eventuelle merknader til planforslaget sendes Snillfjord kommune innen 11.01.2010.
Tips en venn  Skriv ut