ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
I Snillfjord kommune er renovasjonsordningen organisert og administrert av det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS. I kommunen er det innført kildesortering. Dette betyr at hver enkelt husstand har en dunk for papir og en for restavfall. På Krokstadøra, ved bensinstasjonen er det etablert et gjenbrukstorg, hvor øvrige sorterte fraksjoner kan leveres. For nærmere informasjon om renovasjonordninga kontakter du Renovasjonsselskapet HAMOS. Tlf. 72 48 37 00.

Høring - Endring i renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene skulle innføre like renovasjons- og slamforskrifter.

2019-09-06