ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Restskatt - betaling og innkreving

Hvis du har betalt for lite skatt i forhold til inntekten din må du betale mer skatt neste år. Dette kalles restskatt.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Økonomi
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:37