ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Rusforebyggende satsing i Snillfjord kommune

Snillfjord kommune har takket ja til et tilbud fra kompetansesenteret for rus Midt-Norge (KoRus) om å delta i Premis. Premis er et 3-årig utviklingsprogram for lokalt rusforebyggende arbeid.

 

Målsettingene i programmet er
-         å redusere totalforbruket av alkohol
-         å heve debutalderen for alkohol
-         å redusere bruk av narkotika.
 
Kommunen får tilbud om :
* Kompetanseutvikling, gratis kursing
* Faglig veiledning og oppfølging
* Nettverksbygging mellom kommuner
* Muligheter til å søke midler til forebyggende tiltak
 
Snillfjord kommune har nedsatt en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe og laget en lokal handlingsplan. Det er valgt å sette fokus på tiltak overfor ungdom og økt foreldreinvolvering.
 
Kommunen har valgt følgende kurs:
 
Motiverende intervju
En samtalemetode som er nyttig i endringsarbeid.
Aktuelt for alle som arbeider med endring, spesielt ifht til rus.Kursdager vår og høst 2011
 
Kjærlighet og grenser
Et rusmiddelforebyggende undervisningsprogram rettet mot ungdom og foreldre.
Aktuelle for kurset er ansatte i skole og helse. Kursdager høsten 2011.
 
Mer informasjon finnes på www.mnk-rus.no
Kontaktperson i kommunen er: Bente Mostue, psykisk helsearbeid.
 
I forbindelse med deltakelsen i Premis er det utarbeidet en lokal handlingsplan
Tips en venn  Skriv ut