ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

  Lover

  Barnevernloven
  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og sosial
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:37