ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Skolefritidstilbud

Det er et skolefritidstilbud (sfo) ved alle oppvekstsentra. Dette tilbudet knyttes til barnhagen når det er få barn som bruker tilbudet. Ved Krokstadøra oppvekstsenter er det egen gruppe det meste av åpningstiden i sfo.

Ved alle enheter er det et tilbud før og etter skoletid. På onsdager som er fridag på skolen for 1.-4. trinn, er det heldagstilbud.
 
Åpningstider Krokstadøra oppvekstsenter
Før skoletid mandag, tirsdag, torsdag, fredag        7.15 - 9.00
Etter skoletid samme dager                               15.00 -16.15
Onsdag                                                             7.15 -16.15
 
Åpningstider Hemnskjela oppvekstsenter
Før skoletid mandag, tirsdag, torsdag, fredag        7.00- 8.40
Etter skoletid samme dager                               14.20-16.15
Onsdag                                                              7.00-16.15
 
Åpningstider Ven oppvekstsenter
Før skoletid mandag, tirsdag, torsdag, fredag        7.00 - 8.20
Etter skoletid samme dager                               14.00 -16.15
Onsdag                                                             7.00 -16.15
 
Søknad om opptak
Søknadsfristen er 15. mars.
 
 
Nye satser fra 01.01.2017:
Inntil   5 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.)          
kr.      705,00 pr. mnd
Inntil 10 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.)
kr.    1410,00 pr. mnd
Inntil 15 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.)
kr.    1800,00 pr. mnd
Inntil 20 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.)
kr.    2370,00 pr. mnd
Inntil 24 timer/uke (gj.snitt pr. mnd.)
kr.    2810,00 pr. mnd
Gjesteopphold for opphold i 6 t eller mer pr. dag           
kr.      510,00 pr. dag
Gjesteopphold for kortere tid enn 6 t
kr.        93,00 pr. time
Søskenmoderasjon: 40% (gjelder ikke gjesteopphold).
 
 
Du søker på elektronisk skjema som du finner ved å trykke her.
 
Barn som følger skoleruta belastes for 9 måneder med fritak for betaling i juli, august og september.
Barn som følger barnehageåret belastes for 11 måneder med fritak for betaling i juli.
Barn som følger skoleruta men som likevel benytter SFO i forbindelse med skolens fridager belastes etter sats for gjesteopphold.
 
 
 

Tjenestebeskrivelser

Statlig informasjon