ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Deler sine erfaringer på eget nettsted

SiO – Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen

SiO har etablert et eget nettsted for å del sine erfaringer rundt arbeidet med Samhandlingsreformen, både internt i regionen - og med omverden. På forsiden publiseres nyheter som omhandler forskjellige aspekter ved aktivitetene i regionen, alt fra folkehelsearbeid, erfaringsinformasjon fra kommunene, hva som skjer på forskjellige innsatsområder osv.

 

Følg oss gjerne på www.siohelse.no
Vi legger også ut korte artikler på Facebook. Du finner oss ved å søke etter Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen og kan følge oss der ved å klikke Liker. Vi setter pris på om du gjør dette slik at informasjonen tilflyter flest mulig.SiOlogo
  
 
Under fanen VIDEOER finner du både nyttige, informative og litt morsomme videoer. Her ligger det bl.a. en video som viser hvordan du kan registrere deg som bruker (lenke) om du ønsker å kommentere artikler eller delta i diskusjoner. Ta en titt da vel ;-)
 
Grupper
Vi har også etablert grupper hvor vi legger inn mer utdypende informasjon for forskjellige delområder. Disse finner du lengre ned på forsiden, eller under fanen GRUPPER.
Under fanen ARRANGEMENTER forsøker vi å legge ut informasjon om planlagte møter og samlinger av litt større omfang.
 
Om konseptet
Nettstedet er bygd på et standardoppsett som Sør-Trøndelag fylkeskommune – eTrøndelag har utarbeidet. De bistår oss løpende i prosessen med å utvikle dette. Det er basert på åpne kildekode og et rammeverk som heter NING. Grunnprinsippet er at alt som legges ut her skal være åpent for omverden. (Vi har likevel valgt å lage noen lukkede grupper i starten for saker som er under arbeid. Vi har liten erfaring med bruken av disse gruppene pt. og vil evaluere behovet løpende.)

Dialog – ikke bare enveis informasjon
Dette er et spennende konsept som ikke bare legger opp til enveis informasjon, men legger opp til dialog med omverden. Det er mulig for hvem som helst å gi sine kommentarer og delta i diskusjoner rundt det som legges ut. Videre er det mulig å etablere egne diskusjonsfora om man ønsker det rundt spesielle tema (under fanen FORUM). For å kommentere og delta i fora må man registrere seg som bruker. Dette gjør vi for å prøve å begrense useriøse innslag på nettstedet. Egen video på hvordan du enkelt gjør dette finner du her http://www.siohelse.no/video/slik-registrerer-du-deg-som-medlem eller under fanen VIDEOER. Vi håper dette på sikt skal skape et levende nettsted hvor vi kan lære av hverandre.
Nytt og spennende
For oss i SiO er dette en ny og spennende måte å tenke og jobbe på. Det betyr også at nettstedet er under utvikling og at det løpende kan komme endringer her. Dynamikk blir en nøkkel til forbedringer fremover.
Tips en venn  Skriv ut