ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Delrapport fra fase 2 i prosjektet

SiO Scenarioprosess 2030

SiO Scenarioprosess 2030 er iverksatt for å få ansatte, politikere og innbyggere i regionen til å reflektere rundt framtidens helse- og omsorgsutfordringer i regionen. Hva tror vi? Hvordan ønsker vi at det skal bli?

Denne delrapporten skal gi oss grunnlag for å ta bedre strategiske valg i lokale arbeidsgrupper, regional arbeidsgruppe, i styringsgruppe og i kommunestyrer. Rapporten skal også være et bidrag til refleksjon rundt framtidens helse- og omsorgsutfordringer i regionen.

 
Delrapporten beskriver framtidsbilder utviklet av ansatte innen helse- og omsorgssektoren i regionen. Framtidsbildene er reflektert rundt sammen med politikere i styringsgruppen og med innbyggere i regionen på 13 folkemøter der 812 innbyggere i regionen har deltatt.
 
Tips en venn  Skriv ut