ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Det pågår et prosjekt for å merke og registrere turstier i Snillfjord kommune. Prosjektet vil pågå utover høsten 2018.

 

UT.no

UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening. I søkeboksen på toppen av alle UT.no-sider kan du søke frem til steder i Norge, og finne turmulighetene i nærheten av der du bor. Du kan også finne turer direkte på kartet. Det ligger ute mange turforslag allerede, og det er mulig å legge inn egne turforslag.

UT.no finnes også som mobilapp.

FOND FOR ALLMENNYTTIGE FORMÅL I LOKALSAMFUNNENE

Snillfjord kommunestyre har opprettet et fond på kr. 4.000.000 for tildeling til allmennyttige formål i lokalsamfunnene.

Midlene skal primært tildeles kulturtiltak, idretts- , leik- og friluftsformål, forsamlingshus, sosiale møteplasser  o.l.

Eksempler kan være opprustning og utstyr til kultur- og forsamlingshus, utstyr og tilrettelegging for idretts-, leik og friluftsaktiviteter, kulturminner og lokalhistorie m.v.

Midlene skal primært tildeles til utvikling av lokalsamfunnstiltak som gir varige verdier, men kan også tildeles til enkeltarrangementer. Midlene kan ikke brukes til drift.

Midlene tildeles primært etter søknad fra lag og foreninger, men kan også tildeles til enkeltperson(er) hvis tiltaket er i tråd med fondets formål.

 

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltaket samt at finansiering kort beskrives med

-          Dugnad/egeninnsats

-          Kommunalt tilskudd

-          Eksterne midler, eks. tippemidler

 

Søknad sendes: Snillfjord kommune,  Ågjerdet  8, 7257 SNILLFJORD  eller postmottak@snillfjord.kommune.no

                           innen  9. november 2018 

Søkere som trenger lengre tid på utredning av tiltaket bes likevel melde det inn innen søknadsfristen.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Servicekontoret v/Linda Johnsen, tlf. 72455555.